Urząd pracy logoPowiatowy Urząd Pracy w Lubinie pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy, zasilonego środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19. To pieniądze w ramach ministerialnej rezerwy, trafią do osób które utraciły pracę w wyniku pandemii oraz osób zamieszkujących tereny wiejskie.
PUP w Lubinie otrzymał 1 mln 82 tys. zł na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej następujących grup bezrobotnych:

  • które zarejestrują się w urzędzie pracy w związku z utratą pracy lub zakończeniem działalności gospodarczej w warunkach pandemii COVID-19, tj.  utraciły możliwość zarobkowania po 15.03.2020r.
  • zamieszkujących na terenach wiejskich,

W ramach tych pieniędzy urząd planuje realizację następujących form wsparcia:

  • refundacje kosztów wynagrodzenia oraz składek ZUS w ramach prac interwencyjnych – 14 osób
  • refundacje kosztów wynagrodzenia osób po 50 roku życia – 4 osoby
  • staże z deklaracją zatrudnienia – 10 osób
  • szkolenia z uprawdopodobnieniem zatrudnienia – 4 osoby
  • doposażenie stanowiska pracy – 10 stanowisk
  • dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 35 dotacji

Nabory wniosków prowadzone będą na bieżąco do wyczerpania środków, za wyjątkiem naboru wniosków na dotacje.  Nabór wniosków na dotacje planowany jest we wrześniu br., dokładny termin zostanie ogłoszony na stronie internetowej urzędu w terminie późniejszym.

(źródło: www. lubin.praca.gov.pl)