Stowarzyszenie LGD „Wrzosowa Kraina” informuje, iż budżet Lokalnej Strategii Rozwoju na realizację zadań w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 został zwiększony o kwotę 903 000,00 euro.

Środki te zostaną przeznaczone na:

  • Rozwój działalności gospodarczej,
  • Nowopowstała lub przebudowana infrastruktura rekreacyjna oraz wsparcie podmiotów działających w sferze kultury,
  • Infrastruktura drogowa w zakresie włączenia społecznego,
  • Działania promocyjne i edukacyjne prezentujące walory przyrodnicze i kulturowe obszaru.

Do tej pory Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina” na przestrzeni lat 2016-2020 rozdysponowało środki z funduszy unijnych na łączną kwotę 12 200 000,00 PLN. Środki finansowe pochodziły z działania Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS). Wsparcie otrzymali beneficjenci z terenu gminy Chocianów, gminy Lubin, gminy Chojnów, miasta Chojnów, gminy Przemków, gminy Gromadka, gminy Bolesławiec, gminy Miłkowice oraz gminy Kunice.

Z dofinansowania skorzystało 83 beneficjentów. Utworzono 61 miejsc pracy.

Ogłoszone przez Stowarzyszenie LGD „Wrzosowa Kraina” nabory dotyczyły:

 

Poddziałanie 19.2- Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Informujemy, że od przyszłego roku, Stowarzyszenie LGD „Wrzosowa Kraina” rozpoczyna prace nad budową nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej Wrzosowa Kraina oraz na profil Wrzosowa Kraina na Facebooku, na którym ogłaszane są bieżące informacje na temat działalności i planowanych konkursów.

Logotypu unijne.