Ponad milion trzysta tysięcy złotych przekazała gmina Lubin w ciągu ostatnich sześciu lat na dofinansowanie zakupów wozów i sprzętu dla  działań Państwowej Straży Pożarnej i gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Najnowszy zakup to lekki samochód kwatermistrzowski, który będzie służył powiatowej jednostce PSP.

Strażacy z lubińskiej jednostki mają powody do zadowolenia. Do ich dyspozycji oficjalnie przekazano  nowoczesny specjalny samochód  SD 40  MAN TGM 18.320 ROSENBAUER z 40-metrową drabiną oraz SLKw VOLKSWAGEN TRANSPORTER.  Zakupy te sfinansowano m.in. z funduszy unijnych w ramach rządowych projektów oraz dotacji z powiatu i gminy Lubin.

Uroczystego przekazania sprzętu wraz z jego poświęceniem dokonano podczas akademii z okazji Dnia Strażaka. Dziękował za to zarówno Marek Kamiński, komendant wojewódzki PSP, jak i Eryk Górski, komendant powiatowy PSP, który mówił:

– Dobrze układająca się współpraca oraz zaangażowanie władz samorządowych w systematyczną poprawę wyposażenia sprzętowego naszej jednostki oraz jednostek OSP pozwala optymistycznie spoglądać w przyszłość.

– Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem i nie są to żadne slogany. W gminie Lubin czynnie działa dziewięć jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, z których trzy jednostki są częścią Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dbamy o to, żeby były dobrze wyposażone i z dużą życzliwością reagujemy na wnioski o wsparcie kierowane z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

Na dofinansowanie zakupu nowego, lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego gmina przekazała 30 tysięcy złotych.  W ostatnich trzech latach do komendy trafiło w sumie 110 tysięcy złotych, za co kupiono m.in. samochód rozpoznawczo-ratowniczy.

Dotacje regularnie otrzymują także gminne jednostki OSP. W ciągu ostatnich sześciu lat kupiono cztery samochody ratowniczo-gaśnicze, na co z gminnej kasy przekazano ponad milion złotych. Wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu te wydatki wynoszą ponad milion trzysta tysięcy złotych.