Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce otrzymała dofinansowanie w wysokości 5027 zł na zakup nowości wydawniczych w ramach Programu Wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet. 1. Poprawa oferty bibliotek publicznych, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce oraz wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych, poprzez stały dopływ nowości wydawniczych do bibliotek.

Nazwa zadania: Dofinansowanie dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet1 Kierunek Interwencji 1.1 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Koordynatorem przedsięwzięcia jest Biblioteka Narodowa. Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.