Gmina Lubin złożyła wniosek o dofinansowanie projektu „Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Gogołowice” w ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego konkursu Odnowa Wsi Dolnośląskiej.  Projekt obejmuje wyposażenie zarówno kuchni jak i głównej, wielofunkcyjnej sali obiektu poprzez zakup m.in. stołów, krzeseł, urządzeń AGD i sprzętów kuchennych.

Program Odnowa Dolnośląskiej Wsi jest największym i najdłużej działającym regionalnym programem aktywizacji społeczności lokalnych. Jego istotą jest pobudzenie społeczności sołeckiej i jej zaangażowanie w przedsięwzięcia dotyczące własnej wsi  skutkujące zwiększeniem roli sołectw oraz dekoncentracją gminnych zadań.

Gmina Lubin przystąpiła do programu na podstawie podjętej w marcu 2009 roku uchwały Rady Gminy. W kolejnych latach 19 wsi z naszej gminy zdeklarowało udział w tym programie. Sołectwo Gogołowice na podstawie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi, przyjętej w 2010 roku aktywnie uczestniczy w programie już drugą dekadę. W roku 2013 miejscowość Gogołowice zajęła III miejsce w konkursie „Piękna Wieś Dolnośląska”.

Poprzez doposażenie wyremontowanej w ubiegłym roku świetlicy wiejskiej stworzone zostaną warunki do zwiększenia aktywności społeczności lokalnej, wzrostu działań na rzecz mieszkańców oraz zaspokajania ich potrzeb kulturalnych.