Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce otrzymała w 2022 roku dofinansowanie w wysokości 7 500 zł w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-20252.0.” W ramach realizacji zadania do biblioteki w Raszówce i jej filii zakupionych zostało 336 nowych książek.

Celem programu, jest wzmocnienie potencjału bibliotek w środowiskach lokalnych poprzez wzrost atrakcyjności i dostępności ich zbiorów. Został stworzony z myślą o wzmocnieniu aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych.

– Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznej aktualizacji zasobów (ubytkowania), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek – czytamy w regulaminie projektu.

Obecnie trwa II nabór wniosków do programu, dzięki któremu kwota dofinansowania ulegnie zwiększeniu.

Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

 

Nazwa zadania: Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek inwestycji 1.1 w ramach NPRCz 2.0