Informacja w sprawie ogłoszenia na 2022 rok zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz wskaźnika zwiększającego.