Wieniec.Aż dziewięć sołectw organizuje w najbliższą sobotę zabawy plenerowe, będą to zarówno dożynki połączone z uroczystymi mszami, jak i festyny z wieloma atrakcjami. W niedzielę natomiast w Raszówce poświęcona zostanie nowa kapliczka, a wierni wyznania prawosławnego obchodzić będą w Zimnej Wodzie uroczystość Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy.  

O godzinie 15 uroczystymi mszami, na których poświecone będą dożynkowe chleby, świętowanie rozpoczną mieszkańcy sołectw: Krzeczyn Wielki, Kłopotów.  Godzinę później w Krzeczynie, na boisku sportowym, rozpocznie się wspólna zabawa oraz towarzyszący jej V Przegląd Zespołów Folklorystycznych. Mieszkańcy Kłopotowa bawić się będą  przy świetlicy.

Na godzinę 16 do kościoła w Siedlcach zaprasza na uroczystą mszę sołtys i rada sołecka. Tuż po niej przewidziano szereg atrakcji na terenach przy boisku. Również o godzinie 16 rozpocznie się dożynkowe spotkanie w sołectwie Miroszowice na terenach rekreacyjnych.Także o 16 rozpocznie się msza w Bukownej, po której zaplanowano spotkanie przy świetlicy.

O godzinie 17, uroczystą mszą podziękowanie za tegoroczne plony, zainaugurują mieszkańcy Niemstowa. Później zapraszają na tereny rekreacyjne.

Na dożynkowe spotkania zapraszają także sołtysi i rady sołeckie z Gorzycy oraz Księginic. W obu tych sołectwach początek zabaw zaplanowano na godzinę 17. Również na 17 zaplanowano festyn pod hasłem „Zakończenie lata” w Szklarach Górnych. Na terenach przy boisku na mieszkańców czekać będzie bardzo wiele atrakcji.

W niedzielę natomiast mieszkańcy Gorzycy na mszy, w sposób uroczysty, podziękują za tegoroczne plony.

Proboszcz parafii w Raszówce zaprasza na ulicę Odzyskaną ok. godziny 11.30 na uroczyste poświecenie nowopowstałej kapliczki.

W Zimnej Wodzie w prawosławnym kościele parafialnym pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy wiernych czeka wielkie wydarzenie. Goszczą oni w tym czasie swoich przyjaciół i świecą bukiety ziół, kwiatów i zbóż, by podziękować i zapewnić urodzaj w kolejnym roku. Święto Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy jest ostatnim z dwunastu najważniejszych  świąt w cerkiewnym kalendarzu liturgicznym.