Władze powiatu lubińskiego zorganizowały konferencję prasową z udziałem wójta gminy Lubin, Władze powiatu lubińskiego zorganizowały dziś konferencję prasową z udziałem wójta gminy Lubin, na której podsumowano  dotychczasową współpracę w zakresie remontów dróg powiatowych i przedstawiono  najbliższe plany. Wszyscy podkreślali, że w ostatnich latach  na te zadania wydano rekordową kwotę, a inwestycje udało się zrealizować dzięki  dużemu zaangażowaniu finansowemu gminy Lubin.

Dobiega końca najdłuższa kadencja w historii samorządów, która trwa  pięć i pół roku, więc jest to także czas podsumowań. Współpraca gminy Lubin z władzami powiatu lubińskiego została zainicjowana  kilka lat temu,  przez starostę Adama Myrdę i wójta Tadeusza Kielana. Polegała na dużym finansowym, ale także i organizacyjnym zaangażowaniu gminy Lubin we współfinansowanie remontów dróg powiatowych na naszym terenie.

Ostatnie kilka lat można podsumować imponującymi kwotami i liczbami. W latach 2018-2024 realizowanych było 15 inwestycji na terenie gminy Lubin na łączną kwotę 63 mln złotych. 42 miliony to dotacje z rządu i sejmiku wojewódzkiego, 9 milionów środki powiatu i 12 milionów Władze powiatu lubińskiego zorganizowały konferencję prasową z udziałem wójta gminy Lubin, dofinansowania z gminy Lubin.

– Mamy dzięki temu 26 kilometrów nowych i wyremontowanych dróg  w gminie Lubin– mówił Paweł Kleszcz starosta lubiński. – Nie byłoby to możliwe bez dobrej  współpracy z wójtem. Mieszkańców tak naprawdę nie interesuje do kogo należy dana droga,   chcą by była bezpieczna. Nie jest jednak tajemnicą, że powiaty są najsłabszymi finansowo jednostkami samorządu terytorialnego i bez tej współpracy, efekty byłyby znikome.

– W sposób zauważalny poprawia się stan dróg powiatowych na naszym terenie, do spełnienia wszystkich oczekiwań mieszkańców jednak jeszcze długa droga. Dziś czasem nie trzeba żadnych oznakowań, żeby wiedzieć, że jedzie się po powiatówce, bo widać to po ich nawierzchniach – mówi wójt Tadeusz Kielan. – To zawsze są dylematy do rozważenia, czy przekazywać powiatowi pieniądze na inwestycje drogowe, czy budować drogi wewnętrzne i gminne. Nie możemy jednak zapominać, że do powiatu należą główne arterie naszych sołectw,  w 80% procentach poruszają się po nich nasi mieszkańcy i musimy dbać o ich bezpieczeństwo, stąd nasze decyzje o udziale w kosztach tych remontów.

Władze powiatu lubińskiego zorganizowały konferencję prasową z udziałem wójta gminy Lubin, Za zrozumienie i otwartość dziękował także gminie Lubin Damian Stawikowski, członek zarządu powiatu.

– Od 14 lat jestem współodpowiedzialny  za inwestycje drogowe. Współpracujemy  z samorządem gmin i województwa, dzięki czemu teren przyszłej strefy ekonomicznej  jest już dobrze uzbrojony. Dzięki dobrej współpracy z gminą, nasze zaangażowanie zarówno w pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, jak i realizację inwestycji przynosi  bardzo dobre rozwiązania– mówi Damian Stawikowski.

W tym roku na terenie gminy Lubin, z udziałem finansowym gminy,  powiat realizuje przebudowę drogi Raszowa-Raszowa Mała, remontuje drogę w Gorzycy i będzie inwestować w remont drogi w kierunku Składowic.

Władze powiatu lubińskiego zorganizowały konferencję prasową z udziałem wójta gminy Lubin, Kilka tygodni temu  strony zaplanowały kolejne inwestycje, w rozmowach tych uczestniczył także Wojciech Dziwiński, radny powiatowy.

– Zaplanowaliśmy wspólnie modernizację kolejnych 14 kilometrów dróg. Powiat zlecił już opracowanie dokumentacji  na dwa odcinki drogi w Wiercieniu, drogę Osiek-Pieszków i chodnik w Miłosnej – mówi Wojciech Dziwiński, dodając: –  W planach są opracowania kolejnych dokumentacji na  inwestycje oczekiwane od lat przez mieszkańców. Pieniądze na ten cel  radni powiatowi maja przekazać na jednej z najbliższych sesji.

Kolejne planowane inwestycje to  droga w Zimnej Wodzie,  w Księginicach, parking oraz chodnik w Szklarach Górnych oraz drogi w Miłoradzicach i Niemstowie.