Zachęcamy wszystkich seniorów (osoby wieku 50 lat i więcej) do wzięcia udziału w konkursie organizowanym w ramach Targów Książki Regionalnej SILESIANA. To konkurs na wspomnienia pod hasłem „Drzewo genealogiczne mojej rodziny : opowieści dolnośląskich seniorów”.

Prace konkursowe o objętości do czterech stron A4 organizatorzy proszą nadsyłać w terminie do 19.04.2022 r. na adres informacja@wbp.wroc.pl  Lub tradycyjną pocztą:
Dolnośląska Biblioteka Publiczna
Dział Informacji
Rynek 58
50-116 Wrocław

Do prac można dołączyć fotografie i/lub ilustracje. Dla autorów trzech najlepszych prac przewidziane są nagrody rzeczowe.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu na: stronie internetowej Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej

Ogłoszenie wyników konkursu zaplanowano na 21.05.2022 r.  w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu.