„Dumni z Polski” to  program edukacyjny, którego celem jest podnoszenie poziomu wiedzy oraz świadomości obywatelskiej wśród dzieci i młodzieży. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Niemstowie uczestniczyli w tym projekcie dotyczącym postaw patriotycznych.

Poznali historię  kraju, dowiedzieli się czym jest dobro wspólne i jak o nie dbać? Przypomnieli sobie o prawach i obowiązkach zawartych w Konstytucji, dowiedzieli się o tym jak wspierać kraj dzięki patriotyzmowi konsumenckiemu.

Uczniowie otrzymali solidną porcję wiadomości- jak choćby ta, gdzie szukać bezpłatnej pomocy prawnej –  i gotowy przepis na to, jak dbać o dobro wspólne:

  1. Staraj się być lepszą osobą dla siebie i innych.
  2. Dąż do bycia dumnym Polakiem.
  3. Działaj w organizacjach, stowarzyszeniach, fundacjach.