Informuje się mieszkańców, że w dniu 16 lutego 2022 roku w godzinach 10:00 – 12:00 w pok. nr 127 (I piętro) Urzędu Gminy Lubin dyżur będzie pełniła Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Sylwia Pęczkowicz-Kuduk.