W przedszkolu im. Jana Pawła II w Raszówce oraz w oddziale zamiejscowym w Lubinie odbyły się uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka. Niestety z powodu pandemii nie można było gościć dziadków w placówkach pomimo, iż święto to na stałe wpisało się do kalendarza przedszkolnych uroczystości.

Koronawirus w znacznym stopniu ograniczył życie przedszkola oraz wzajemne kontakty. Doświadczenia te pozwoliły jednak jeszcze bardziej docenić, jak wielkim skarbem jest babcia i dziadek. Świat się zmienia, ale nie zmienia się jedno – miłość babci i dziadka, za którą dzieci serdecznie chciały podziękować.

Wnuczęta uczciły to święto składając dziadkom życzenia, recytując wiersze i śpiewając piosenki. Dzieci pamiętały, by podziękować za opiekę, cierpliwość i czas, jaki poświęcają im ukochana babcia i dziadek. Życzenia dziadkom złożyła dyrektor przedszkola Katarzyna Foryś. W imieniu pracowników oraz przedszkolaków życzyła zdrowia, miłości i szacunku oraz podziękowała za przekazywaną przez nich mądrość życiową i doświadczenie.