Jak co roku, wyróżniający się nauczyciele i dyrektorzy szkół oraz przedszkola Gminy Lubin, zostali uhonorowani specjalnymi nagrodami z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Z powodu pandemii niemożliwe było zorganizowanie uroczystego spotkania, do wyróżnionych osób trafiły jednak nagrody, statuetki, kwiaty i życzenia. Udało nam się także namówić wielu wyróżnionych nauczycieli do zrobienia i przesłania nam pamiątkowych fotografii, dzięki którym możemy mieć poczucie wspólnoty, w tym trudnym czasie zagrożenia wirusem.

Tegoroczne Święto Edukacji, podobnie jak miniony rok szkolny należy do osobliwych. Po raz pierwszy nie obchodzimy go w szerokim gronie i po raz pierwszy w historii powojennej oświaty podsumowujemy okres, w którym przez kilka miesięcy naukę realizowano zdalnie.

– Nasze szkoły, dzięki sprawności i otwartości kadr oraz pracowników referatu oświaty zmierzyły się bardzo sprawnie z tymi realiami. Szczególnie dbano aby uczniowie jak najmniej odczuli problemy wynikające z odmiennego sposobu nauczania. Między innymi za to, a także za wiele innych działań edukacyjnych i wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 oraz w poprzednich latach, uhonorowaliśmy zacne grono nauczycieli – mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

W gronie nagrodzonych Nagrodą Wójta Gminny Lubin w roku 2020 znalazło się siedem osób. To dyrektorzy i nauczyciele, którzy są nadzwyczaj ambitni i aktywni. Nagrody wójta otrzymali:

 • Elżbieta Piasny dyrektor SP im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych
 • Mateusz Marciniak dyrektor SP im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim
 • Danuta Bartosz-Formago nauczyciel SP im. Orła Białego w Raszówce
 • Aldona Maziarz nauczyciel SP im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim
 • Tomasz Haber nauczyciel SP im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych
 • Anna Rogalska nauczyciel SP im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach
 • Monika Mielniczak nauczyciel Przedszkola im. Jana Pawła II w Raszówce

Nagrodzeni zostali również nauczyciele, szczególnie zaangażowani w pracy z uczniem i na jego rzecz, osiągający wiele sukcesów pedagogicznych, wyróżniający się w swojej pracy edukacyjno-wychowawczej i opiekuńczej, którzy podejmują się wielu dodatkowych przedsięwzięć. Są to osoby cieszące się dużym uznaniem w środowisku szkolnym.

Lista nagrodzonych nauczycieli;

 • SP im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych: Danuta Kasperska, Grażyna Smolarz, Bogusława Sobol, Danuta Więczkowska, Adrian Dragan
 • SP im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim: Adrianna Rataj, Małgorzata Szeliga, Marta Orligóra, Tamara Benkiewicz, Jadwiga Demczuk
 • SP im. Orła Białego w Raszówce: Agata Szczytyńska, Renata Gruca, Anna Warzocha, Mirela Skupień, Marcin Nyklewicz
 • SP im. Janusza Korczaka w Niemstowie: Elwira Śleńska, Magdalena Nowak, Monika Cicha, Irena Gałach, Dorota Kusio
 • SP im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach: Barbara Szkudlarek, Joanna Moskal, Kinga Asmus-Kożuszek, Renata Stankiewicz
 • Przedszkole im. Jana Pawła II w Raszówce: Anna Garula, Lucyna Wolska, Małgorzata Stachowska-Socha, Kamila Popielska

Nagrody zostały przyznane także dyrektorom jednostek oświatowych, którzy w doskonały sposób poradzili sobie z wdrożeniem edukacji zdalnej w okresie zawieszenia działalności szkół w związku z epidemią COVID -19. W sumie nagrody otrzymało 39 osób.

Ponadto w uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej, na wniosek Wójta wyróżniono specjalnymi nagrodami:

 • Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej – Lucynę Szudrowicz – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce
 • Nagrodą Kuratora Oświaty – Katarzynę Foryś – dyrektor Przedszkola im. Jana Pawła II w Raszówce,
 • Medalem Komisji Edukacji Narodowej – Elżbietę Piasny dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych

Bukiet kwiatów

 

W jednym z najważniejszych dni w całym roku szkolnym – Dniu Edukacji Narodowej,

składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Oświaty .

Życzymy Wam dużo zdrowia, cierpliwości, wytrwałości, wielu sukcesów zawodowych

oraz zadowolenia z uczniów! Na Waszych barkach spoczywa przyszłość!

Inspirujecie, dodajecie skrzydeł, pokazujecie dzieciom i młodzieży

jak rozwinąć skrzydła i realizować marzenia.

Niech Wasze marzenia spełniają się co dzień,

niech przyszłość rysuje się tylko w kolorowych barwach!

W tym trudnym czasie pandemii staramy się wspierać Was

we wszystkich działaniach i dziękujemy  za ciężką pracę.

Z wyrazami szacunku

 

                                                             Tadeusz Kielan                                                                                         Norbert Grabowski

                                                         Wójt Gminy Lubin                                                                       Przewodniczący Rady Gminy Lubin