dzien edukacji narodowej

Szanowni Państwo!

Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Szkół, Przedszkola i Oświaty Gminnej! Dzień Edukacji Narodowej to święto nauczycieli i pracowników oświaty.

Dzisiejsza uroczystość jest okazją, by pochylić się nad istotą zawodu nauczyciela. Zawodu, którego nie sposób dobrze wykonywać, jeśli nie towarzyszy mu autentyczne powołanie i twórczy zapał. Żeby być dobrym nauczycielem, trzeba być dobrym człowiekiem, opierać swoją pracę na hierarchii wartości. Trzeba dostrzegać w ludziach dobro, umieć odkrywać talenty, wskazywać dobre strony życia, a także w porę ostrzegać przed niebezpieczeństwami, jakie niesie ze sobą współczesna cywilizacja. Być gotowym na zmiany i tempo tych zmian.

Współczesny nauczyciel ciągle musi zdobywać nowe kompetencje, iść z duchem czasu i dostosowywać się do wizji zmieniającego się świata. Poza tym wszystkim, musi być również życzliwym i pogodnym człowiekiem wzbudzającym zaufanie swoich wychowanków.

Pomimo wielu przeciwności i niespodziewanych zdarzeń mających miejsce po raz pierwszy jak pandemia, nauka zdalna, czy wojna na Ukrainie nasze szkoły sprostały wszystkim tym nowym wyzwaniom i wymaganiom.

Wszyscy musimy pamiętać o ogromnej odpowiedzialności nauczycieli. Młodemu pokoleniu potrzebne są autorytety. Dobry nauczyciel ukierunkuje ucznia na właściwe działanie, rozwinie u niego zdolności i zainteresowania. Ale wpoi też wartości, którymi należy kierować się w życiu. Sukcesem nauczyciela będą absolwenci, którzy potrafią radzić sobie i odnosić sukcesy w życiu dorosłym.

Szkoła jest dobrem wszystkim mieszkańców gminy. Szkoła to miejsce, które gromadzi społeczność, aby wspólnie się uczyć. Wspieramy oświatę i zawsze zajmuje ona znaczące miejsce w wydatkach gminy Lubin. Systematycznie rozbudowujemy bazę szkolną i inwestujemy w nowoczesne pracownie. Bez zaangażowania nauczycieli i pracowników oświaty nasze szkoły nie tętniłyby tak życiem.

Tradycją tego dnia jest nagrodzenie tych z Państwa, którzy w ubiegłym roku szkolnym wyróżnili się swoją pracą i zaangażowaniem. Są wśród nas nauczyciele realizujący całoroczne programy edukacyjne, są tacy, dzięki działalności których szkoła wzbogaciła się o kolejne certyfikaty, dyplomy i podziękowania. Nagrodzeni zostali także nauczyciele uczący swoich uczniów wrażliwości, otwartości, tolerancji oraz ci, którzy swój czas poświęcają uczniom z trudnościami w nauce lub potrzebującym szeroko rozumianej pomocy i wsparcia.

Gratuluję Państwu nagród, wyróżnień, odznaczeń, a zwłaszcza dokonań edukacyjnych, które dobitnie wyrażają się w sukcesach Państwa uczniów i wychowanków.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy najlepsze życzenia nauczycielom, pedagogom i pracownikom oświaty, którzy na co dzień dbają o edukację i wychowanie młodego pokolenia mieszkańców naszej Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Lubin – Norbert Grabowski
Wójt Gminy Lubin – Tadeusz Kielan