Gospodarka komunalna to bardzo istotna dziedzina gospodarki. Dzięki pracownikom zatrudnionym w sektorze dostaw wody, gospodarowania ściekami, odpadami i rekultywacji możemy na co dzień żyć w czystości. Dziś wszystkim serdecznie dziękujemy za ich wysiłek i zaangażowanie!