Dzień Seniora i wieczór patriotyczny w RaszówceMieszkańcy Raszówki i licznie zaproszeni goście, spędzili wspólnie niedzielne popołudnie w bardzo w podniosłym i uroczystym nastroju. Dzięki członkom zespołu Leśne Echo była to okazja do chwili zadumy nad losami naszego kraju, ale jednocześnie także czas radości, wzruszeń i co najważniejsze integracji.

Właśnie tych integracyjnych spotkań brakowało mieszkańcom sołectwa Raszówka od ponad półtora roku. W miejscowej świetlicy bowiem zakwaterowani byli przez bardzo długi czas uchodźcy z Ukrainy. Kiedy w ramach tzw. relokacji uchodźcy wyprowadzili się do Ścinawy, świetlicy należało przywrócić jej pierwotną funkcję. Przy okazji przeszła ona większy remont, co bardzo ucieszyło sołtys, radę sołecką i miejscowe koło gospodyń wiejskich. Od razu, jak to tylko było możliwe zaplanowano uroczyste spotkanie, na które zaproszono radnych, przedstawicieli urzędu, gminnych jednostek i przede wszystkim mieszkańców.

O wyjątkową atmosferę spotkania zadbało Leśne Echo. Członkowie zespołu przedstawili przygotowany specjalnie z okazji Święta Niepodległości wyjątkowy program, na który składały się m.in. pieśni i wiersze opisujące polską drogę ku wolności.

– Jestem bardzo wdzięczny, że w sołectwach organizowane są takie przedsięwzięcia. To przejaw dużego zaangażowania, patriotyzmu, wzajemnej życzliwości i przykład scalania wspólnoty. Jestem przekonany, że w tej odnowionej świetlicy będzie się teraz bardzo dużo działo – mówił wójt Tadeusz Kielan.

Spotkanie miało patriotyczny charakter, ale było także okazją do podziękowań składanych na ręce najstarszych mieszkańców z okazji Dnia Seniora. Kolejne pokolenia uczą się bowiem od nich przekazywania tradycji, zaangażowania i bardzo często są oni wzorem do naśladowania. Tak jak Genowefa Lefek, dla której bardzo dużą niespodzianką było specjalne wyróżnienie i wielkie słowa uznania od sołtys Moniki Siwak i rady sołeckiej.

– Jest wielkim społecznikiem, który wszystkim pomaga, w szczególności najstarszym, często samotnym mieszkańcom. Troszczy się o wszystkich i wszystko dookoła, wspiera, inicjuje, motywuje, organizuje. Jest bardzo życzliwa, dobra i na co dzień dba o to, by ludziom było milej, a nasza wioska prezentowała się jak najlepiej – mówi o nagrodzonej seniorce sołtys Monika Siwak.

Dzień Seniora i wieczór patriotyczny w RaszówceGenowefa Lefek była bardzo wzruszona i mile zaskoczona wyróżnieniem. Gratulacje składał jej także wójt Tadeusz Kielan i Norbert Grabowski, przewodniczący Rady Gminy Lubin.

Spotkanie było okazją do wielu sympatycznych rozmów i wspomnień. Czas płynął w bardzo dobrej atmosferze i bardzo smakowicie, dzięki gościnności oraz zaangażowaniu miejscowego koła gospodyń i rady sołeckiej, którzy przygotowali pyszny poczęstunek.

Więcej zdjęć na facebookowym profilu gminy Lubin