Tabliczka z okolicznościowymi życzeniamiDziś obchodzimy Dzień Sołtysa! Z powodu pandemii niemożliwe było zorganizowanie wspólnego spotkania, dlatego urzędnicy odwiedzali sołtysów, kilkoro z nich było  w urzędzie  w sprawach służbowych, co stało się doskonałą okazją do przekazania okolicznościowych  upominków i wyrazów uznania. W Gminie Lubin jest sołtysów aż 31 i od wczoraj trwa świętowanie.

Przypomnijmy, że każde z 31 sołectw jest jednostką pomocniczą Gminy Lubin.  Na czele sołectwa stoi sołtys, którego w pracy wspiera rada sołecka. Do ich zadań należy m.in. reprezentowanie interesów mieszkańców, przedstawianie projektów inicjatyw społecznych, wspieranie i inspirowanie działań o charakterze lokalnym czy też organizowanie pomocy sąsiedzkiej.

Tak brzmią  w teorii zadania, w praktyce  to do sołtysów kierowane są wszystkie bolączki, problemy, skargi. Od nich mieszkańcy oczekują także rozwiązań, ułatwień, inicjatyw a urzędnicy m.in. przekazywania informacji, wiedzy, otwartości.  Sołtysi pełnią więc rolę, którą trudno przecenić.

Upominki z okazji Dnia Sołtysa

Upominki z okazji Dnia Sołtysa

Władze Gminy Lubin rokrocznie nagradzają wyróżniających się sołtysów, jednak koronawirus już w ubiegłym roku pokrzyżował tę tradycję i wówczas udało się przeprowadzić tylko pierwszy etap konkursu Sołtys Roku.  W tym roku z powodu pandemii konkursu także nie przeprowadzono, choć za nami rok kiedy sołtysi mieli dużo pracy wspierając mieszkańców i organizując pomoc międzysąsiedzką.

Za tę pracę specjalnie dedykowanymi życzeniami dziękował wójt Tadeusz Kielan i  Norbert Grabowski, przewodniczący Rady Gminy :

– Składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności, optymizmu i zadowolenia  z wykonywanych obowiązków. Niech praca dla lokalnej społeczności przynosi radość i satysfakcję oraz przyczynia się do podnoszenia jakości życia mieszkańców. Dziękujemy za współpracę oraz dotychczasowe zaangażowanie i wysiłek wkładany na rzecz rozwoju sołectwa.

Urzędnicy przekazali sołtysom życzenia i drobne upominki sygnowane zwrotem sołtys, czyli m.in. kubek termiczny i powerbank. Udało się zrobić okolicznościowe zdjęcia wielu sołtysom, które z dużą przyjemnością publikujemy poniżej.