Dziś obchodzimy Dzień Sołtysa! W gminie Lubin jest aż 31 sołtysów, którym składamy płynące z serca życzenia!

Sołtys stoi na czele sołectwa a w pracy wspiera go rada sołecka. Do ich zadań należy m.in. reprezentowanie interesów mieszkańców, przedstawianie projektów inicjatyw społecznych, wspieranie i inspirowanie działań o charakterze lokalnym czy też organizowanie pomocy sąsiedzkiej.

Tak brzmią  w teorii zadania, w praktyce  to do sołtysów kierowane są wszystkie bolączki, problemy, skargi. Od nich mieszkańcy oczekują także rozwiązań, ułatwień, inicjatyw a urzędnicy m.in. przekazywania informacji, wiedzy, otwartości.  Sołtysi pełnią więc rolę, którą trudno przecenić!

Za tę pracę specjalnie dedykowanymi życzeniami dziękują wójt Tadeusz Kielan i  Norbert Grabowski, przewodniczący Rady Gminy. Dziś o 14 w świetlicy w Oborze zaplanowano spotkanie z sołtysami, podczas którego będzie możliwość złożenia osobistych gratulacji. Życzymy dużo siły, wytrwałości i radości!