Zarządzenie nr 2146/2023 Wójta Gminy Lubin z dnia 18.05.2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubin.