Seniorzy mają okazje do świętowania kilka razy w roku, bowiem 1 października jest Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 listopada Ogólnopolski Dzień Seniora oraz dzisiaj – 20 października Europejski Dzień Seniora. Wszystkie daty mają jednak wspólny cel – kształtować społeczne postrzeganie osób starszych oraz podejmować wszelkie działania mające na celu zapewnienie im godnego życia.

Do najważniejszych zadań należy więc walka z wykluczeniem osób w podeszłym wieku, ułatwienie dostępu do opieki medycznej, a także do pełnego życia kulturalnego i społecznego.  Dlatego coraz częściej organizowane są rozmaite formy aktywizacji osób w podeszłym wieku: warsztaty, szkolenia, kursy czy koła zainteresowań. Takie inicjatywy na poziomie lokalnym pomagają seniorom nie tylko się rozwijać, ale również przeżywać drugą młodość.

W Gminie Lubin dla seniorów organizowany jest szereg ciekawych działań i z roku na rok angażuje się w nie coraz więcej osób.

– Mamy Radę Seniorów, w której głos wsłuchujemy się bardzo uważnie. Organizujemy Akademię Senioralną, spartakiadę, liczne wycieczki i warsztaty. Chcielibyśmy mieć jeszcze więcej międzypokoleniowych spotkań niestety teraz okres pandemii temu nie sprzyja – mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.-  Troszczymy się o naszych seniorów i w tym wyjątkowym czasie i dniu, życzymy wszystkim dużo zdrowia, miłości najbliższych, wielu przyjaźni i spełniania marzeń.

Obecnie na świecie żyje około 600 milionów osób powyżej 60. roku życia. Szacuje się, że w 2050 roku liczba ta wyniesie 2 miliardy.