Złożenie hołdu na grobie przez przedstawicieli władzy gminyNa pamiątkę bitwy warszawskiej z 1920 roku, zwanej również „cudem nad Wisłą”, kiedy to wojska polskie rozgromiły bolszewików, zatrzymując ich ekspansję na zachód, obchodzimy dziś Święto Wojska Polskiego. W hołdzie poległym w obronie Ojczyzny dziś rano złożono wieńce przy symbolicznej mogile w Siedlcach.

Zwycięstwo nad Armią Czerwoną w roku 1920 pozwoliło zachować uzyskaną w 1918 roku niepodległość. W czasach II Rzeczpospolitej 15 sierpnia obchodzono Dzień Żołnierza, następnie w PRL-u ustanowiono 12 października Dzień Wojska Polskiego, w celu upamiętnienia bitwy pod Lenino. Dopiero po upadku komunizmu rząd polski oficjalnie ustanowił Święto Wojska Polskiego 15 sierpnia. Jest to dzień ustawowo wolny od pracy, jako że zbiega się z kościelnym świętem Wniebowzięcia Matki Bożej.

Z okazji przypadającego dziś święta, pod pomnikiem w Siedlcach uroczyście złożono wieńce. Z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa związanych z koronawirusem, hołd tym którzy zginęli w obronie naszej wolności, złożył Tadeusz Kielan wójt Gminy Lubin, Norbert Grabowski przewodniczący Rady Gminy Lubin, Stanisław Ryniec sołtys Siedlec oraz Kazimierz Tomczyszyn z Urzędu Gminy Lubin.

Co roku, właśnie w Siedlcach gdzie jest symboliczna „Zbiorowa mogiła zmarłych żołnierzy polskich II wojny światowej z kampanii wrześniowej”, składane są wieńce i zebrani modlą się w intencji ofiar wojennych. Pod pomnikiem w Siedlcach rokrocznie zbierali się m.in. uczniowie Szkoły Podstawowej w Siedlcach, urzędnicy, parafianie oraz przedstawiciele sołectw Czerniec i Siedlce. Były to wspaniałe lekcje patriotyzmu, ale stała się nią także dzisiejsza symboliczna uroczystość, w której ze względu na zagrożenie epidemiologicznie wzięło udział tylko kilka osób.