Z okazji górniczego święta, Barbórki, składam wszystkim górnikom,

a szczególnie mieszkańcom Gminy Lubin serdeczne życzenia, wyrazy szacunku i uznania.

Życzę Wam przede wszystkim bezpiecznej pracy,

zawodowego spełnienia, wszelkiej pomyślności i szczęścia w Waszych rodzinach i domach.

Wszystkiego najlepszego! Szczęść Boże!

Tadeusz Kielan Wójt Gminy Lubin