Chętni sołtysi oraz radni i pracownicy  Urzędu Gminy Lubin  wizytowali firmę EkoPartner, która  zajmuje się recyklingiem odpadów z naszego terenu. Przed oprowadzeniem po terenie instalacji przetwarzania odpadów uczestnicy spotkania zostali zapoznani z technologią przetwarzania odpadów, procesami  recyklingu oraz omówiono  aspekty związane z jakością odpadów i stopniem realizacji selektywnej zbiórki odpadów w gminie Lubin.

Głównym celem spotkania była edukacja środowiskowa. W trakcie zwiedzania zakładu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów EkoPartner Recykling zostały zaprezentowane procesy przetwarzania odpadów komunalnych selektywnie zebranych.

Dawid Ziemiński , dyrektor zakładu przedstawił możliwości „wysortu surowców” z odpadów komunalnych oraz sposób w jakim dokonuje się rozsort na instalacji.

Główny nacisk został położony na przedstawienie pracy kompostowni, której często przypisywana jest uciążliwość zapachowa.  Uczestnikom udowadniano,  że proces odbywa się zgodnie z przepisami prawa przy zminimalizowanej uciążliwości zapachowej.