Kwalifikacja wojskowaW tym roku do kwalifikacji wojskowej wezwanych zostało 118 osób, w tym 93 mężczyzn z rocznika podstawowego i 25 mężczyzn z roczników starszych. Zgłosiło się  99 panów  i zdecydowana większość  otrzymała kategorię A. 11 osób określono jako trwale i całkowicie niezdolne do służby wojskowej.

Przypomnijmy, że powiatowe   komisje   lekarskie   wydają   orzeczenia   o   zaliczeniu   do   jednej   z czterech kategorii   zdolności   do   służby   wojskowej   na   podstawie   badań, przeprowadzonych   przez   lekarzy.   Skład   orzekający komisji lekarskiej bierze także pod uwagę dostarczoną przez osobę podlegającą badaniu dokumentację   medyczną.   Jeżeli   zaistnieje   taka   potrzeba,   przewodniczący   komisji lekarskiej   może   skierować   daną   osobę   na   dodatkowe   badania   specjalistyczne   (w  tym także psychologiczne) i/lub na obserwację szpitalną.

Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A”, „B” lub „D” do czynnej służby   wojskowej,   po   uprawomocnieniu   się   orzeczenia   powiatowej   komisji   lekarskiej (co następuje   po   14   dniach   od   wydania   orzeczenia)   zostaną   przeniesione   z   urzędu do rezerwy,   co   oznacza,   że   tym   samym   będą   miały   uregulowany   stosunek   do   służby wojskowej.

Osoby   uznane   za   czasowo   niezdolne   do   czynnej   służby   wojskowej   –   kategoria zdolności   ,,B”   nie   przenosi   do   rezerwy.   Osobom   tym   nie   wydaje   się   zaświadczenia o uregulowanym   stosunku   do   służby   wojskowej   do   czasu   poddania   się   ponownym badaniom lekarskimi zaliczeniu ich do kategorii zdolności „A”, „D” lub ,,E”.

W tym roku kwalifikacja wojskowa obejmowała mężczyzn urodzonych w roku 2003. Z tego rocznika wezwano 93 osoby, z czego stawiło się 91. Kategorię A zdolności do czynnej służby wojskowej otrzymało 69 osób, kategorię D – 12 osób, kategorię E-10 osób.

Wezwano także osoby urodzone wcześniej, które z różnych życiowych powodów obowiązkowej kwalifikacji jeszcze nie przeszły.  Wezwania otrzymało 25 mężczyzn, z czego stawiło się 8. Kategorię A zdolności do czynnej służby wojskowej otrzymały 3 osoby, kategorię D – 4 osoby, kategorię E-1 osoba.