Ukazało się 54. specjalne, europejskie wydanie „Głosu Seniora”, stworzone z partnerami z Bułgarii, Słowenii, Turcji I Włoch. Także Ogólnopolska Karta Seniora wypływa na międzynarodowe wody i zyskuje miano Europejskiej Karty Seniora i będzie honorowana w wielu instytucjach i firmach krajów partnerskich.

Najnowsze wydanie ukazuje się nie tylko w wersji polskiej, ale także bułgarskiej, słoweńskiej, tureckiej i włoskiej. Można znaleźć w nim wiele zagranicznych akcentów, fotografii i artykułów nadesłanych nam przez seniorów z innych krajów Europy. W ten sposób inspirujemy, aktywizujmy i edukujmy się wzajemnie. Tworzymy międzynarodową wspólnotę aktywnych, przyjaznych i solidarnych seniorów oraz instytucji seniorskich.

Zachęcamy do lektury!