Każda informacja dotycząca stanu i remontu dróg powiatowych na terenie gminy Lubin budzi bardzo duże emocje wśród mieszkańców. Gmina od pięciu lat współfinansuje remonty tych dróg, mimo że nie należy to do jej zadań. Do tej pory wydano na to ponad 12 milionów złotych, na przyszły rok planowane jest przeznaczenie na ten cel kolejnych  ponad 3 milionów  800 tysięcy złotych.

Droga powiatowa to jedna z czterech kategorii dróg publicznych w Polsce, stanowiąca własność właściwego powiatu. Do takich dróg zalicza się drogi stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą.

Na terenie gminy Lubin jest dokładnie 18 dróg powiatowych o łącznej długości 96,949 kilometrów. W tym drogi o nawierzchni twardej stanowią  88,367 km a te o nawierzchni gruntowej, bowiem i takie mamy drogi powiatowe, to 8,582 kilometrów.

Drogi powiatowe stanowią w praktyce  podstawowy układ komunikacyjny naszej gminy i niestety  w zdecydowanej większości ich stan jest katastrofalny.

– Kiedy zostałem wójtem gminy Lubin, a nie jest tajemnicą że zawodowo zajmowałem się przez wiele lat sprawami drogowo-komunalnymi, podjąłem decyzję, że trzeba współfinansować remonty tych dróg. Dotyczy to także budowy przy nich bezpiecznych chodników,  bo inaczej mieszkańcy się tego nigdy nie doczekają – mówi Tadeusz Kielan, wójt gminy Lubin. – Musimy jednak pamiętać o tym, że gmina zarządza także swoimi gminnymi drogami, które również wymagają remontów i rozbudowy. Oprócz tego z roku na rok jest konieczność remontowania i budowania coraz większej siatki dróg wewnętrznych, związanej z rozbudową mieszkalnictwa.

Od 2017 roku gmina corocznie przeznacza pieniądze na budowę  chodników lub innych elementów poprawiających bezpieczeństwo przy drogach powiatowych. Oprócz tego współfinansowano:

W roku 2017

  • przebudowę drogi powiatowej w Składowicach – etap I – 1, 328 mln
  • przebudowę drogi powiatowej w Niemstowie – etap I – 1, 147 mln
  • przebudowę drogi powiatowej w Księginicach 1,519 mln

W roku 2018

  • przebudowę drogi powiatowej w Zimnej Wodzie i Czerńcu – 1,549 mln

W roku 2019

  • przebudowę drogi powiatowej w Niemstowie – etap II – 1,572 mln

W latach  2021 – 2022

  • przebudowę drogi powiatowej w Raszówce – etap I – 2,6 mln
  • przebudowę drogi powiatowej w Miłoradzicach – 1,683 mln

W sumie na budowę dróg powiatowych i chodników przeznaczono w ostatnich pięciu latach 12 036 979 złotych.

– Wierzę, że były to dobrze ulokowane pieniądze, ale musimy pamiętać, że są kierowane na cele, których nie musimy finansować. Zadaniem powiatu, jest właściwe utrzymanie i remonty dróg powiatowych. Można sobie zadać pytanie, czy nie byłoby właściwym lokowanie tych pieniędzy w gminne i wewnętrzne drogi?  Prawie codziennie przychodzą do mnie mieszkańcy z wnioskami o takie remonty, bo nie mają jak dojechać do domu, a w czasie deszczu toną w błocie – mówi wójt Tadeusz Kielan. – Staram się pogodzić interesy wszystkich, ale trzeba zrozumieć, że to wymaga dużych nakładów finansowych. W ostatnich latach pozyskujemy na remonty dróg wiele rządowych i zewnętrznych  środków. Jak widać jednak mamy w tym zakresie w gminie i w powiecie wieloletnie zaniedbania. Ciągle stajemy przed dylematem, czy przekazać powiatowi pieniądze na remont ich drogi czy remontować drogę gminną.  Apeluję przy tym, by wszelkie skargi, wnioski i petycje w sprawie dróg powiatowych kierować do radnych i władz powiatu. Presja w dużej skali może zmienić politykę powiatu w sprawie dróg. Sam od kilku lat przynajmniej raz w miesiącu wysyłam w tych sprawach monity i apele do starostwa, a kiedy trzeba przekonuję radę gminy o przeznaczenie naszych pieniędzy na współfinansowanie tych inwestycji.

W przyszłorocznych planach budżetowych uchwałami Rady Gminy Lubin  zadeklarowano już przeznaczenie   1 478 364 złotych na:

  • III etap przebudowy drogi powiatowej w Niemstowie
  • II etap przebudowy drogi powiatowej w Raszówce
  • III etap przebudowy drogi powiatowej w Czerńcu

Mieszkańcy Liśca, Zimnej Wody, Bukownej i Wiercienia wnioskują również o przeznaczenie kolejnych 2 mln 400 tysięcy złotych na remont drogi powiatowej Zimna Woda-Lisiec. W tej sprawie jest wstępna deklaracja wójta, ostateczna decyzja na Radzie Gminy jednak jeszcze nie zapadła.

Są także kolejne, ważne drogi, które wymagają pilnej przebudowy to m.in. odcinek Szklary Górne -Szklary Dolne, droga powiatowa prowadząca do Składowic, droga powiatowa w Gorzycy i Wiercieniu.

Na koniec warto dodać, że w ciągu ostatnich pięciu lat gmina Lubin pozyskała z zewnętrznych źródeł na remonty i budowę dróg  aż 14 167 334 zł. To pieniądze z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (COVID), Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.