W 2023 roku w gminie Lubin zsumowane fundusze  wszystkich 31 sołectw mają wynieść dokładnie 1 379 378,01. Fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców.  Przypomnijmy, że w bieżącym roku  przeznaczono na ten cel 1 287 506,10 zł.

Od kilkunastu dni w sołectwach organizowane są  zebrania wiejskie – czyli mieszkańców danego sołectwa, które  podejmują decyzje na co mają zostać wykorzystane  fundusze sołeckie w roku przyszłym.

Ustawą o funduszu sołeckim wprowadzono zestandaryzowany system wsparcia inicjatyw lokalnych, który umożliwia realizację ważnych społecznie przedsięwzięć na terenie sołectwa. Rząd podkreśla, że dzięki ustawie o funduszu sołeckim nastąpił znaczny wzrost aktywności społecznej i inicjatyw obywatelskich na terenach wiejskich.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr  1755 /2022

Wójta Gminy Lubin z dnia 26 lipca 2022 r.

 

 

 

Lp.

 

Sołectwo

Wysokość funduszu sołeckiego w roku 2023

 

1 Buczynka 18 243,27
2 Bukowna 22 696,35
3 Chróstnik 71 823,90
4 Czerniec 41 226,92
5 Dąbrowa Górna 20 972,58
6 Gogołowice 35 193,71
7 Gola 35 409,18
8 Gorzelin 26 718,49
9 Gorzyca 61 481,26
10 Karczowiska 46 541,89
11 Kłopotów 24 779,25
12 Krzeczyn Mały 37 923,02
13 Krzeczyn Wielki 71 823,90
14 Księginice 59 829,31
15 Lisiec 33 613,59
16 Miłoradzice 44 387,17
17 Miłosna 33 038,99
18 Miroszowice 52 287,80
19 Niemstów 71 823,90
20 Obora 71 823,90
21 Osiek 71 823,90
22 Pieszków 51 713,21
23 Raszowa 30 166,04
24 Raszowa Mała 18 602,39
25 Raszówka 71 823,90
26 Siedlce 50 420,38
27 Składowice 43 668,93
28 Szklary Górne 71 823,90
29 Ustronie 20 900,75
30 Wiercień 29 304,15
31 Zimna Woda 37 492,08
                   

                                        Razem

        

       1 379 378,01