Fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia. W tym roku w gminie Lubin zsumowane fundusze  wszystkich 31 sołectw mają wynieść dokładnie 1 287 506,10 zł.

To zebranie wiejskie – czyli mieszkańcy danego sołectwa podejmują decyzje na co mają zostać wykorzystane  fundusze sołeckie. Ustawą o funduszu sołeckim wprowadzono zestandaryzowany system wsparcia inicjatyw lokalnych, który umożliwia realizację ważnych społecznie przedsięwzięć na terenie sołectwa. Rząd podkreśla, że dzięki ustawie o funduszu sołeckim nastąpił znaczny wzrost aktywności społecznej i inicjatyw obywatelskich na terenach wiejskich.

W budżecie gminy Lubin fundusz sołecki stanowi 1,08% planowanych wydatkach. Podział pieniędzy na sołectwa jest następujący:

 

 

Lp.

 

Sołectwo

Wysokość funduszu sołeckiego w roku 2022

 

1 Buczynka 16 846,00
2 Bukowna 21 023,81
3 Chróstnik 67 384,00
4 Czerniec 39 015,34
5 Dąbrowa Górna 19 676,13
6 Gogołowice 33 489,85
7 Gola 32 950,78
8 Gorzelin 24 932,08
9 Gorzyca 55 659,18
10 Karczowiska 43 866,98
11 Kłopotów 22 843,18
12 Krzeczyn Mały 33 826,77
13 Krzeczyn Wielki 67 384,00
14 Księginice 57 209,02
15 Lisiec 32 007,40
16 Miłoradzice 41 508,54
17 Miłosna 30 794,49
18 Miroszowice 46 225,42
19 Niemstów  67 384,00
20 Obora 67 384,00
21 Osiek 67 384,00
22 Pieszków 47 370,95
23 Raszowa 28 301,28
24 Raszowa Mała 17 654,61
25 Raszówka 67 384,00
26 Siedlce 47 438,34
27 Składowice 40 834,70
28 Szklary Górne 67 384,00
29 Ustronie 19 676,13
30 Wiercień 27 694,82
31 Zimna Woda 34 972,30
                   

                                        Razem

        

          1 287 506,09

Zasady tworzenia i realizacji funduszu sołeckiego oraz zasady zwrotu (z budżetu państwa) części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego (obecnie wysokość zwrotu wynosi 20, 30 i 40%, najwyższy zwrot dostają gminy najuboższe, a najmniejszy te najbogatsze) – reguluje ustawa o funduszu sołeckim.

 Fundusz sołecki w liczbach w skali kraju

Liczba gmin, w których wyodrębniono fundusz sołecki (na podstawie danych przekazywanych przez Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych: lata 2009 – 2012 od roku 2013 – na podstawie danych przekazanych przez wojewodów):

 • w roku 2009 – 1178
 • w roku 2010 – 1122
 • w roku 2011 – 1165
 • w roku 2012 – 1174
 • w roku 2013 – 1184
 • w roku 2014 – 1419
 • w roku 2015 – 1498
 • w roku 2016 – 1510
 • w roku 2017 – 1551
 • w roku 2018 – 1596
 • w roku 2019 – 1593
 • w roku 2020 – 1527
 • w roku 2021 –  1498

Ogólna liczba gmin w kraju – 2477. Liczba gmin w których są sołectwa – 2174 (dane GUS z 2017 r.). Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. liczba sołectw w Polsce – 40 821 (dane GUS – BDL).

Kwota wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w latach 2010 – 2020 i zaplanowanych do realizacji w latach 2021 – 2022

 • w roku 2010 – ok. 168 mln zł
 • w roku 2011 – ok. 205 mln zł
 • w roku 2012 – ok. 234 mln zł
 • w roku 2013 – ok. 250 mln zł
 • w roku 2014 – ok. 270 mln zł
 • w roku 2015 – ok. 336 mln zł
 • w roku 2016 – ok. 384 mln zł
 • w roku 2017 – ok. 403 mln zł
 • w roku 2018 – ok. 502 mln zł
 • w roku 2019 – ok. 565 mln zł
 • w roku 2020 – ok. 579 mln zł
 • w roku 2021 – zaplanowano wydatki na poziomie – ok. 692 mln zł
 • w roku 2022 – zaplanowano wydatki na poziomie – ok. 730 mln zł

Wysokość zwrotu z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego

 • w roku 2011 – 43 824 tys. zł (ok. 44 mln)
 • w roku 2012 – 51 173 tys. zł (ok. 51 mln)
 • w roku 2013 – 58 363 tys. zł (ok. 58 mln)
 • w roku 2014 – 62 393 tys. zł (ok. 62 mln)
 • w roku 2015 – 90 267  tys. zł (ok. 90 mln)
 • w roku 2016 – 116 138 tys. zł (ok. 116 mln)
 • w roku 2017 – 119 745 tys. zł (ok. 120 mln)
 • w roku 2018 – 123 594 tys. zł (ok 124 mln)
 • w roku 2019 – 125 677 tys. zł (ok. 126 mln)
 • w roku 2020 – 129 908 tys. zł (ok. 130 mln)
 • w roku 2021 – 129 866 tys. zł (ok. 130 mln)
 • na rok 2022 – w budżecie państwa zaplanowano kwotę (rezerwę celową) 149 000 tys. zł
 • na rok 2023 – w budżecie państwa zaplanowano kwotę (rezerwa celowa) 152 500 tys. zł