W ramach zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubin w latach 2020 – 2021” usunięto 125,27  ton azbestu z 49 nieruchomości. Wartość zadania wyniosła 96,150,40 zł.

Uchwałą nr 1278/2021 z dnia 29.07.2021 r.  Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przyznał Gminie Lubin na ten cel dofinansowanie w wysokości 34.745,00. Dofinansowanie WFOŚiGW we Wrocławiu to 40% kwalifikowanych środków  zadania, pozostała część  finansowana jest z budżetu Gminy Lubin. Zaangażowanie środków finansowych na to zadanie z budżetu Gminy Lubin jest dużo większe niż w latach ubiegłych, gdzie WFOŚiGW dofinansował 85 proc. wartości zadania.