Księginice, Gorzyca i Bolanów, Raszowa i Raszowa Mała oraz Gogołowice – to najnowsze monografie wydane przez Gminę Lubin, których autorem jest Henryk Rusewicz.  Oprócz wiadomości historycznych zawierają one wiele atrakcyjnych fotografii, map i ciekawostek.

Monografie opisują dzieje poszczególnych sołectw, ich znanych mieszkańców, zabytki  i mogą być zachętą do dalszego odkrywania i zgłębiania historii. Autor Henryk Rusewicz starał się także, w miarę przejrzyście ukazać procesy zmian społeczno-gospodarczych i politycznych zachodzących na przestrzeni lat, których świadkami byli przodkowie dzisiejszych mieszkańców .

W ciągu ostatnich kilku lat wydano aż 18 monografii, które obrazują początki oraz dawne i współczesne dzieje sołectw Gminy Lubin.  Oprócz czterech nowych publikacji, czyli monografii Księginic, Gorzycy i Bolanowa, Raszowej i Raszowej Małej oraz Gogołowic, Gmina sfinansowała publikacje opisujące historię:  Zimnej Wody, Osieka, Obory, Chróstnika, Siedlec, Niemstowa, Szklar Górnych, Ustronia, Krzeczyna Wielkiego, Miłoradzic, Składowic i Zalesia,  Pieszkowa, Raszówki wraz Lipinami oraz Liśca. Monografie są dostępne w Gminnej Bibliotece Publicznej w Raszówce i jej oddziałach oraz w bibliotekach szkolnych.