Logo Narodowy Instytut Dziedzictwa„Samorząd dla dziedzictwa” – to nazwa ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków. W tym roku zgłoszono do niego 26 gmin. Specjalne jury wyłoniło 8 z nich, które zostały oficjalnie nominowane do nagrody w dwóch kategoriach: gmin miejskich i wiejskich.  Gminę Lubin wyróżniono za realizację czteroletniego programu opieki nad zabytkami.

W okresie obowiązywania „Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Lubin na lata 2016-2019” rokrocznie, zgodnie z przyjętą uchwałą udzielane były dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych. W tych czterech latach na remonty zabytków wydano łącznie ponad 1 mln 775 tysięcy złotych. Ten program został opracowany przez Bognę Oszczanowską z wrocławskiego oddziału Narodowego Instytutu Dziedzictwa i warto przypomnieć, że przyjęto już kolejny czteroletni program, który zakłada dalsze wsparcie finansowe remontów zabytków.

– Jesteśmy winni naszym przodkom, ale także i potomkom dbałość o zabytki. To nasze narodowe dziedzictwo, które wymaga wsparcia wskutek zniszczeń wojennych, ale także bezlitosnego upływu czasu. Nie opracowujemy programów ochrony zabytków, bo tego wymagają przepisy. Robimy to bardzo rzetelnie, współpracując z najlepszymi fachowcami  i potem konsekwentnie je realizujemy. Cieszymy się, że zostało to zauważone w konkursie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków. Już sama nominacja jest dużym wyróżnieniem – mówi Tadeusz Kielan wójt Gminy Lubin.

W skład jury ogólnopolskiego konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków „samorząd dla dziedzictwa” weszli:

dr hab. Monika Murzyn-Kupisz, prof. UJ- przewodnicząca jury
Zbigniew Maj – przedstawiciel Departamentu Ochrony Zabytków – zastępca przewodniczącej
dr hab. inż. arch. Robert Hirsch
Barbara Kazior
dr Paulina Legutko-Kobus
Bartosz Skaldawski
prof. dr hab. inż. Bogusław Szmygin

Jury dokonało oceny zgłoszeń, które wpłynęły na konkurs i zostały zaopiniowane przez ekspertów z oddziałów i pracowni terenowych Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Do konkursu zostało zakwalifikowanych łącznie 26 zgłoszeń, w tym 16 z gmin miejskich oraz 10 z gmin miejsko-wiejskich i wiejskich. W efekcie obrad nominowano:

GMINY MIEJSKIE
Miasto Bolesławiec
Miasto Gdynia
Miasto Łódź
Miasto Żyrardów

GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE l WIEJSKIE

Gmina Lubin

Gmina Paczków
Gmina Wronki
Gmina Żyraków

Jak czytamy na stronie  Narodowego Instytutu Dziedzictwa:

Jury wyraziło wielką aprobatę i zadowolenie z zainicjowania konkursu jako istotnego narzędzia zachęcającego i promującego zaangażowanie samorządów w opracowywanie i wdrażanie programów ochrony zabytków, w szczególności promocję dobrych praktyk w tym zakresie. Podkreślono także, iż sprawna i dogłębna ocena merytoryczna wniosków była m.in. możliwa dzięki zaangażowaniu pracowników oddziałów i pracowni terenowych NID w opracowanie dokumentacji do konkursu.

Laureatów i wyróżnionych w konkursie „Samorząd dla dziedzictwa”  poznamy podczas uroczystego wręczenia nagród, w listopadzie 2020 r.

(SR)