Gmina Lubin jest jednym z trzynastu samorządów Zagłębia Miedziowego, z którymi KGHM podpisał porozumienie w sprawie przekazania pieniędzy  na projekty prozdrowotne i prospołeczne. Miedziowa spółka przeznaczyła na ten cel 3 mln 200 tysięcy złotych.

Spółka KGHM Polska Miedź S.A. po raz kolejny wsparła finansowo lokalne samorządy. Przekazane środki zostaną spożytkowane na tzw. miękkie projekty, jak modernizacja świetlic wiejskich, zakup sprzętu sportowego, odnowienie placów zabaw czy dofinansowanie opieki medycznej. Do kasy gminy Lubin wpłynie z tego tytułu 200 tysięcy złotych.

– Te pieniądze w 90 procentach przeznaczymy na pracownie tematyczne i dwie izby lekcyjne w szkole podstawowej w Raszówce – oznajmił Tadeusz Kielan, wójt gminy Lubin. – Dzięki tym środkom nasze dzieci będą miały nowe, wyposażone sale w ciągu kilku tygodni, a nie jak planowaliśmy za pół roku.

Oprócz  nowych ekranów multimedialnych, sprzętu audiowizualnego i pomocy dydaktycznych gmina przeznaczy część pieniędzy także na cykl szkoleń ,obejmujących naukę gry w szachy prowadzonych w świetlicach wiejskich dla wszystkich chętnych młodych mieszkańców oraz doposażenie placów zabaw.

Uroczyste podpisanie porozumień pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A., a samorządami lokalnymi odbyło się podczas seminarium „Polityka klimatyczna, aspekty ekonomiczne i środowiskowe wykorzystywania kruszyw w Zagłębiu Miedziowym” zorganizowanego w siedzibie KGHM w Lubinie. Współorganizatorem wydarzenia był Związek Pracodawców Polska Miedź.

– Jesteśmy najważniejszym pracodawcą w regionie i wspieramy lokalne społeczności na wiele sposobów. Od lat do samorządowych budżetów trafiają miliony z płaconych przez nas podatków, sponsorujemy lokalne kluby sportowe, zawieramy porozumienia i współpracujemy z gminami, na terenie, których prowadzimy działalność. Wspólnie dbamy o wyższą jakość życia mieszkańców Zagłębia Miedziowego – powiedział Andrzej Kensbok, wiceprezes zarządu KGHM ds. finansowych.

W imieniu wszystkich samorządowców, stosowne porozumienie z KGHM, podpisał wójt gminy Lubin, Tadeusz Kielan.

– W imieniu wszystkich samorządowców obecnych dzisiaj na sali, chciałbym serdecznie podziękować zarządowi KGHM za otrzymane wsparcie finansowe. Na pewno wpłynie to na poprawę jakości życia naszych mieszkańców. Cieszę się z tej współpracy. Te pieniądze na koncie gmin na pewno się przydadzą, bo zbliżamy się do końca roku, a inwestycje trwają i można je dofinansować – mówił wójt Tadeusz Kielan.

Podczas seminarium przeprowadzono także konsultacje społeczne z samorządowcami dotyczące przygotowywanej przez KGHM polityki klimatycznej.

W ubiegłym tygodniu KGHM – polski gigant miedziowy, NuScale Power – amerykański lider wśród producentów reaktorów w technologii SMR i PBE Molecule podpisali wspólne zobowiązanie do rozwoju technologii SMR. Technologia małych reaktorów nuklearnych NuScale pozwala na produkcję czystej, odnawialnej i efektywnej kosztowo energii.

 

Promesy dla lokalnych samorządów:

Gmina Gaworzyce – 250 tys. zł na dofinansowanie świetlic wiejskich i dostosowanie placów zabaw dla potrzeb mieszkańców;

Gmina wiejska Głogów – 250 tys. zł na modernizację świetlicy wiejskiej w Serbach;

Miasto Głogów – 350 tys. zł na prowadzenie poradni diabetologicznej i nefrologicznej oraz badania wad postawy u dzieci i młodzieży;

Gmina Grębocice – 250 tys. zł na objęcie mieszkańców gminy opieką lekarską i zakup wyposażenia przychodni lekarskiej;

Gmina Kotla – 250 tys. zł na zakup sprzętu sportowego, w tym zestawów gimnastycznych i elementów wyposażenia siłowni zewnętrznych;

Gmina Jerzmanowa – 250 tys. zł na programy polityki zdrowotnej, rekreację sportową i zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

Miasto Legnica – 350 tys. zł na kampanię społeczno – edukacyjną, opiekę zdrowotną

Gmina Lubin – 200 tys. zł na projekt cyfrowej i nowoczesnej szkoły oraz szkolenia obejmujące m.in. naukę gry w szachy dla dzieci i młodzieży;

Gmina Pęcław – 100 tys. zł na zajęcia pozalekcyjne, wyjazdy dzieci na baseny i badania profilaktyczne mieszkańców;

Gmina Polkowice – 250 tys. zł na działania sportowe, w tym zajęcia koszykówki dla dzieci;

Gmina Przemków – 200 tys. zł na konserwację boisk sportowych i organizację zajęć rekreacyjnych dla mieszkańców gminy;

Gmina Rudna – 250 tys. zł na projekt cyfrowej i nowoczesnej szkoły i zakup sprzętu audiowizualnego i pomocy naukowych;

Gmina Żukowice – 250 tys. zł na remont budynku ośrodka zdrowia w Nielubi i zagospodarowanie przestrzeni w miejscowości Kamiona