Oddział TPD w Legnicy nieprzerwanie działa od 1945 r. Powstał z potrzeby pomocy dzieciom. Dzisiaj pełni ważną rolę, uzupełniając działalność państwa i samorządu w zakresie opieki społecznej. Gmina Lubin została oficjalnym wspierającym członkiem tego stowarzyszenia.

Na naszym terenie działa sześć kół Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zrzeszonych w Oddziale Okręgowym w Legnicy, z których pięć stanowią gminne szkoły podstawowe. Podopiecznymi Towarzystwa Przyjaciół Dzieci są m.in. uczniowie tych placówek. Dzieci i młodzież korzystają z różnych form wsparcia i pomocy TPD, są nimi m.in. paczki żywieniowe dla rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, paczki mikołajkowe dla najuboższych dzieci czy konkursy z nagrodami.

Gmina Lubin jako oficjalny członek wspierający TPD będzie teraz wpłacać składki członkowskie na oddział okręgowy w Legnicy, dzięki czemu stowarzyszenie będzie mogło zwiększyć formy pomocy i ilość przedsięwzięć programowych skierowanych do  dzieci. Warto bowiem przypomnieć, że organizacja działa również na rzecz właściwego zagospodarowania czasu wolnego, rozwoju zainteresowań, organizuje wypoczynek letni i zimowy, prowadzi pośrednictwo oraz rzecznictwo praw dzieci i młodzieży.

Legnicki Oddział TPD ma wielu wypróbowanych sponsorów i przyjaciół, działa „ponad podziałami” ze wszystkimi czynnikami środowiska przyjaznego dzieciom – samorządami, Kościołem katolickim, instytucjami oświatowymi i kulturalnymi oraz organizacjami charytatywnymi. A wszystko po to, by na twarzach dzieci zagościł uśmiech.