Decyzją radnych Gminy Lubin nasz samorząd przeznaczy 1 mln 800 tysięcy złotych na remonty dwóch odcinków dróg, których właścicielem jest Powiat Lubiński. Jeszcze w tym roku ogłoszone będą więc przetargi na remont drogi w Miłoradzicach i odcinka drogi prowadzącej do Czerńca.

Wcześniej radni Powiatu Lubińskiego powierzyli gminie funkcję inwestora, co w praktyce oznacza, że to nasz samorząd ogłosi przetargi i będzie nadzorował te dwie inwestycje. Z kasy powiatu przeznaczono na ten cel 790 tysięcy złotych.

W najbliższym czasie wyremontowany zostanie więc odcinek 600 metrów drogi od trasy krajowej nr 36 do Czerńca. Przypomnijmy, że dwa lata temu wyremontowano już odcinek o długości 850 metrów,  więc po tej inwestycji cała droga do Czerńca będzie już miała nową nawierzchnię.

W listopadzie powinien być także ogłoszony przetarg na odcinek drogi powiatowej w miejscowości Miłoradzice. Chodzi o część przebiegającą przez wieś i tam oprócz nowej nawierzchni powstanie także kanalizacja deszczowa.