Laptopy dla szkółGmina Lubin pozyskała dofinansowanie w kwocie 54 995 zł na zakup sprzętu do nauki zdalnej, czyli laptopów. Będą umożliwiać uczniom i nauczycielom uczestnictwo w zajęciach, które prowadzone mogą być w systemie kształcenia zdalnego i kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych, jeśli zajdzie taka potrzeba. Mogą być także wykorzystywane w szkole jako sprzęt edukacyjny.

Za pozyskaną kwotę kupiono 19 sztuk laptopów i zostały one już przekazane szkołom prowadzonym przez Gminę Lubin. Uwzględniano przy tym zgłoszone potrzeby i wzięto pod uwagę ilość uczniów pochodzących z rodzin wielodzietnych , czyli z co najmniej trójką dzieci.

Zgodnie z wymogami każdy laptop oklejony został logo projektu, z którego pozyskano dofinansowanie.

Zgodnie z wymogami każdy laptop oklejony został logo projektu, z którego pozyskano dofinansowanie.

Laptopy otrzymały:

  • 4 sztuki Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Raszówce
  • 3 sztuki Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych
  • 2 sztuki Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim
  • 4 sztuki Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach
  • 6 sztuk Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Niemstowie

To już drugi raz, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, Gmina Lubin skorzystała z możliwości pozyskania środków finansowych w konkursie grantowym. W czerwcu za pozyskane pieniądze kupiono 22 laptopy dla szkół.

Konkurs zorganizowany był przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym jednostki samorządu terytorialnego mogły uzyskać 100% dofinansowanie (bez wkładu własnego) na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo.

Projekt Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej  finansowany jest ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020”, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.