Obwieszczenie o sporządzeniu i włączeniu nowych kart adresowych zabytków ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków.