Gmina Lubin zarządza trzema cmentarzami komunalnymi, spośród których na dwóch nadal wykonywane są pochówki zmarłych. Pod opieką samorządu są także dwie mogiły. Opieka nad tymi obiektami trwa cały rok, jednak przed dniem Wszystkich Świętych i Zaduszkami, służby porządkowe zwracają na nie szczególną uwagę.

Na terenie gminy Lubin jest kilka cmentarzy zabytkowych tuż przy kościołach, którymi zarządzają parafie. Są także cmentarze komunalne, administrowane przez samorząd. Jeden zabytkowy w Kłopotowie oraz dwa kolejne: w Siedlcach i Zimnej Wodzie. Na tych dwóch ostatnich dokonywane są pochówki zmarłych.

Gmina opiekuje się też mogiłą upamiętniającą ofiary II wojny światowej w Siedlcach, pod którą pochowano odnalezione już po wojnie szczątki ofiar wojennych. W ostatnim czasie zainicjowano także powstanie mogiły  w Zimnej Wodzie, gdzie przeniesiono ekshumowane szczątki z nieistniejącego już  cmentarza w Osieku. Pod obiema mogiłami zostaną przed Wszystkimi Świętymi złożone wieńce i zapalone znicze.

1 listopada na cmentarzu w Zimnej Wodzie odprawiona będzie uroczysta msza w miejscu, które udało się zrewitalizować dzięki  zaangażowaniu czterech rad sołeckich i dofinansowaniu z budżetu gminy. Powstał tam nowy ołtarz, zamontowano także nowy krzyż a teren prowadzący od bramy do ołtarza wyłożono kostką brukową.

Nadchodzące dni sprzyjają wspomnieniom i zadumie. W tym czasie warto odwiedzić zarówno przykościelne, jak i gminne cmentarze oraz zapalić symboliczny znicz przy grobach, których z różnych przyczyn nikt nie odwiedza