Na wniosek wójta radni gminy Lubin podjęli kilka decyzji w sprawie przeznaczenia pieniędzy na remont kolejnej drogi powiatowej, funkcjonowanie bezpłatnej komunikacji oraz dopłaty do gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rosnące ceny transportu, odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na które wpływa wzrost cen paliw i surowców energetycznych na rynku, bezpośrednio przekładają się na wzrost kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi. Środki pozyskane z opłat pobieranych od mieszkańców są niewystarczające na pokrycie wszystkich kosztów funkcjonowania całego systemu gospodarowania odpadami.

Planowane dochody z tego tytułu to w tym roku 5 493 000 zł, natomiast szacowane wydatki to aż 9 402 391 zł. Różnica, czyli 3 909 391 zł zostanie pokryta z budżetu gminy Lubin. W praktyce to pieniądze, które zostają w kieszeni mieszkańców, w innym wypadku koszty za wywóz śmieci musiałyby wzrosnąć.

Radni zdecydowali także o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na remont drogi powiatowej nr 1232D Lisiec-Zimna Woda. Wójt wielokrotnie podejmował interwencje w starostwie, w sprawie bardzo złego stanu technicznego tej drogi. Powiatowi udało się pozyskać na ten cel dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3 608 553 i starosta zwrócił się do gminy z prośbą o  wsparcie finansowe. Przeznaczono na ten cel z budżetu dodatkowe 2 mln 400 tysięcy złotych.

Do Powiatu Lubińskiego trafi także z gminnej kasy 3 mln 900 tysięcy złotych na funkcjonowanie publicznego powiatowego transportu zbiorowego.