Pies w schronisku dla zwierzątW tym roku na wszystkie działania związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności, gmina Lubin przeznaczyła 205 tysięcy złotych. Uchwalony przez Radę Gminy roczny program przewiduje m.in. odławianie zwierząt, zapewnienie schroniska, czy też sterylizację.

Gmina jest ustawowo zobowiązana do przygotowania, realizacji i sfinansowania rocznych programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na swoim terenie. W tym celu zawierane są także stosowne umowy z firmami zewnętrznymi.

W tym roku na odłów i transport bezdomnych zwierząt przeznaczono 25 tys. zł. i 70 tysięcy na umieszczenie ich w schronisku wraz z obligatoryjną sterylizacją. Na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt wolno żyjących (dzikich) może być wydanych 40 tys. zł. Kolejne 30 tys. może kosztować zapewnienie takiej opieki przy wypadkach drogowych z udziałem zwierząt innych niż wolno żyjące. Także ok. 30 tys. złotych może kosztować zakup usług lekarsko –weterynaryjnych innych niż wcześniej wymienione. Po 6 tys. zł przeznaczono na zakup karmy dla wolno żyjących kotów i zabiegi sterylizacji lub kastracji zwierząt domowych chętnym właścicielom, którzy na stałe zamieszkują na terenie gminy. Zapewnienie opieki dla zwierząt gospodarskich to 4 tysiące i dodatkowo jeden tysiąc na usypianie ślepych miotów kotów i psów dla chętnych właścicieli zamieszkujących na terenie gminy Lubin.

W zdecydowanej większości są to wydatki szacowane, a wypłata pieniędzy następuje na podstawie faktycznie wykonanych usług i wystawianych faktur.