Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie, jak co roku przygotowani są na działania mające na celu minimalizowanie skutków niskich temperatur. W ramach wieloletniej już współpracy, wspólnie z przedstawicielami policji systematycznie wizytują w zagrożonych środowiskach, organizują zbiórki odzieży, obuwia, żywności i opału.

Nadchodząca zima oraz nieustająca epidemia koronawirusa skłaniają do szczególnej uwagi i monitorowania funkcjonowania mieszkańców gminy Lubin – szczególnie osób bezdomnych, niepełnosprawnych, w podeszłym wieku i innych, które nie mają zagwarantowanej opieki rodzinnej i mogą znajdować się w sytuacji zagrażającej życiu i zdrowiu.

Tylko współpraca wielu osób, szczególnie liderów środowiska lokalnego, policji, przedstawicieli służby zdrowia i innych instytucji pomocowych, pozwala uchronić osoby potrzebujące wsparcia przed negatywnymi skutkami zimy – wyjaśnia Mariola Jaszczak , dyrektor GOPS w Lubinie. – Bardzo ważna jest akcja informacyjna, gdzie szukać pomocy i szybka interwencja.

Najważniejsza jest empatia, zrozumienie i odwaga aby zawiadomić odpowiednie służby. Wystarczy wykonać jeden telefon alarmowy 112 co może uratować niejedno zdrowie a nawet życie.

– Mundurowi w trakcie swojej służby, wspólnie z pracownikami socjalnymi w ramach patronażu, zwracają uwagę na miejsca, gdzie bezdomni mogą szukać schronienia przed zimnem. Są to zazwyczaj opuszczone budynki czy altany na ogrodach działkowych. Dzięki wspólnym wysiłkom osoby bezdomne nie będą skazane na doświadczanie negatywnych skutków zimy- mówi Sylwia Serafin, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lubinie. – Zwracamy się z apelem do mieszkańców naszego powiatu o reagowanie i informowanie służb o każdym przypadku, gdy zobaczymy osobę leżącą na chodniku czy ławce. Posiadając taką wiedzę służby będą mogły skutecznie interweniować, nierzadko ratując życie. Noc spędzona zimą na ławce, może skończyć się tragicznie!

Nie pozostawajmy obojętni na losy tych wszystkich, którym może grozić zamarznięcie. Zwróćmy uwagę również na osoby samotne, starsze i chore, będące w trudnej sytuacji życiowej. Osoby takie z powodu choroby, ale także braku środków materialnych mogą odczuwać skutki spadku temperatur. Okazujmy sobie nawzajem życzliwość i nie bądźmy obojętni.