Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej sfinalizował już dwie transze przelewów dla 500 osób, które złożyły wnioski o wypłatę dodatku węglowego w pierwszych dniach obowiązywania nowych przepisów. Do dzisiaj takich wniosków jest ponad 1 600. Kolejne transze realizowane będą tuż po tym, jak rząd przekaże gminie pieniądze na ten cel.

Na poniedziałkowej sesji Rady Gminy zwiększono szacowane przychody i wydatki budżetu z tytułu wypłat dodatku węglowego o ponad 14 milionów złotych. Wiadomo już jednak, że ta kwota może być niższa, bowiem nowelizacja ustawy o dodatku uściśliła spełnianie kryteriów, które do niego uprawniają. Najważniejsze z nich to: jeden piec w domu równa się jeden dodatek mimo, że dom może zamieszkiwać kilka rodzin.

– W pierwszych dniach przyjmowania wniosków o dodatek węglowy składano u nas dziennie ponad  100 wniosków. Do dzisiaj mamy ich już ponad 1600. Od kilku dni przyjmujemy także wnioski o dopłaty dla gospodarstw domowych z innymi źródłami ogrzewania określonymi w przepisach – wyjaśnia Mariola Jaszczak, dyrektor GOPS. –W ciągu ostatnich dwóch dni zrealizowaliśmy wypłaty dla  500 rodzin.

Te wypłaty otrzymały rodziny, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i były złożone  pomiędzy 17 a 22 sierpnia.

Na początku października GOPS będzie wnioskował do rządu o przekazanie kolejnych transz pieniędzy.  Wstępnie szacowano, że będzie to ponad 14 milionów złotych i taką kwotę wpisano do budżetu gminy. Po jednoznacznym uściśleniu kryteriów wiadomo już, że kwota będzie niższa, jednak teraz po każdej rządowej dotacji, nie będzie już konieczności przyjmowania tych pieniędzy uchwałą Rady Gminy, co znacznie usprawni realizację wypłat.