Gotowe są już trzy nowe osiedlowe drogiGmina Lubin zakończyła inwestycję pod nazwą „Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubin”, która obejmowała swoim zakresem wykonanie ulicy Srebrnej w Osieku oraz Konwaliowej i Wrzosowej w Oborze.

W Osieku powstała nowa droga o nawierzchni z kostki betonowej o zmiennej szerokości tj. 5 i 4 m wraz obustronnymi poboczami z kruszywa kamiennego – dł. ok. 592 m. Wykonano również system odwadniający drogę w postaci sieci kanalizacji deszczowej wraz z studniami chłonnymi o dł. 286 m. Zbudowano również zjazdy i wejścia do Gotowe są już trzy nowe osiedlowe drogiposesji oraz dojścia do miejsc przetrzymywania odpadów. Przy nowej drodze powstała także nowa linia oświetlenia ulicznego  o  długości ok. 600,97 m. Koszt realizacji tej inwestycji to: 2 064 881,98 zł

W ramach tej samej umowy zrealizowano także pracę przy Wrzosowej i Konwaliowej w miejscowości  Obora. Gotowe są już trzy nowe osiedlowe drogiZakres inwestycji obejmował wykonanie nowej drogi o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 3 m wraz obustronnymi poboczami z kruszywa kamiennego o dł. ok. 826 m. Wykonano również system odwadniający drogę oraz zjazdy i wejścia do posesji oraz miejsc przetrzymywania odpadów. Koszt realizacji to: 1 682 930,14 zł

Całościowa umowa na te trzy przedsięwzięcia opiewała na 3 747 812,12 zł. Na realizacje tego zadania gmina Lubin uzyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 550 000 zł.