Informujemy, że drogą poczty tradycyjnej zostały wysłane pisma do wszystkich osób, które złożyły wnioski o wsparcie w formie przekazania sprzętu komputerowego dla uczniów  z rodzin popegeerowskich w ramach konkursu  „Granty PPGR” .  Pisma zawierają  informacje o konieczności dokonania uzupełnień do złożonych w okresie X/XI 2021 r. wniosków i oświadczeń.