Przedstawicielki Rady Seniorów Gminy Lubin Janina Mucha i Alicja Maćkowiak uczestniczyły w I Dolnośląskim Forum Rad Senioralnych, które zorganizowano w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.

Reprezentantki gminy Lubin wzięły udział w forum na zaproszenie Marcina Krzyżanowskiego Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego oraz dr Bogny Bartosz Przewodniczącej Dolnośląskiej Społecznej Rady  Seniorów.

Na pierwszym Dolnośląskim Forum Rad Senioralnych dyskutowano o polityce senioralnej w regionie. Przewodnicząca Dolnośląskiej Społecznej Rady Senioralnej wygłosiła wykład „Współcześni seniorzy – perspektywa psychologiczna i społeczna”.

W forum uczestniczył m.in. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski i Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski. O polityce senioralnej dyskutowali przedstawiciele dolnośląskich samorządów a także przedstawiciele Gminnych i Powiatowych Rad Seniorów z Dolnego Śląska, Ogólnopolskiego Porozumienia o współpracy Rad Seniorów, Dziennego Domu Senior+ oraz przedstawiciele dolnośląskich publicznych uczelni wyższych oraz lokalni liderzy.