Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lubinie, w związku z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy, przekazuje informacje dotyczące zwierząt towarzyszących osobom przemieszczającym się z uchodźcami z Ukrainy na terytorium Polski.

Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej zwierzęta z gatunku psy, koty, fretki wjeżdżające z Ukrainy muszą posiadać:

  • prawidłowe oznakowanie (chip);
  • ważne szczepienie na wściekliznę;
  • wynik miareczkowania przeciwciał przeciwko wściekliźnie;
  • świadectwo zdrowia wydane przez właściwe władze weterynaryjne.

W drodze odstępstwa z powodu działań wojennych na terytorium Ukrainy, zwierzęta towarzyszące właścicielom przekraczającym granicę polsko – ukraińską mogą być wpuszczone do Polski bez spełnienia powyższych wymogów weterynaryjnych.

Jeżeli jeden lub więcej z powyższych wymogów nie jest spełniony, należy zgłosić ten fakt funkcjonariuszowi polskiej Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej (Administracji Celnej) lub Policji przy przekraczaniu granicy państwowej.

W celu objęcia Państwa zwierzęcia uproszczoną procedurą przekraczania granicy państwowej należy wypełnić wniosek o:

  • pozwolenie na przemieszczenie zwierzęcia towarzyszącego na teren UE – jeżeli Polska jest państwem docelowym osoby przekraczającej granicę

lub

  • tranzyt przez państwo członkowskie – jeżeli Polska nie jest państwem docelowym osoby przekraczającej granicę.

Po wypełnieniu wniosku, Państwa zwierzę zostanie bezpłatnie oznakowane i zaszczepione przeciwko wściekliźnie przez Inspekcję Weterynaryjną. Po wykonaniu procedur zostaną państwo zaopatrzeni w pozwolenie, które będzie dowodem legalnego przekroczenia granicy ze zwierzęciem towarzyszącym do miejsca docelowego.

W przypadku przekroczenia granicy bez zachowania powyższej procedury, po dotarciu na miejsce przeznaczenia (tymczasowego pobytu) konieczne jest zgłoszenie się ze zwierzęciem do zakładu leczniczego dla zwierząt, gdzie zostaną państwo poinformowani o dalszych procedurach.

Kontakt:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lubinie ul. Paderewskiego 100 tel.768442825

Lecznica Weterynaryjna lek. wet. Jerzy Tureniec lek. wet. Żanetta Rydzak Lubin ul. Paderewskiego 100 tel.768441624

ulotka UA (PDF 144 KB)

ulotka PL (PDF 157 KB)

ulotka EN (PDF 155 KB)