Zbliża się termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2022. Wnioski można składać od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r.

Urząd Gminy w Lubinie informuje, że każdy rolnik, który posiada grunty na terenie gminy Lubin i chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany i wykorzystany do upraw rolnych oraz do chowu lub hodowli bydła powinien złożyć do wójta gminy Lubin odpowiedni wniosek  w terminie

  • od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. wraz z fakturami VAT ( lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.
  • w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. ustala się jako sumę:

  • 110,00 zł * ilość ha użytków rolnych
  • 40,00 zł * średnioroczna DJP bydła

Kwota przyznanego zwrotu wypłacana będzie gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminach:

  • 1 – 29 kwietnia 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
  • 3 – 31 października 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystanego do upraw rolnych oraz do chowu lub hodowli bydła w 2022 r. oraz niezbędne dokumenty są na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej.