Szanowni Państwo, zwracamy się do właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach o wypełnienie załączonej poniżej informacji o ilości zagospodarowanych bioodpadów w przydomowych kompostownikach.

Pozyskane informacje umożliwią gminie ustalenie ilości bioodpadów wytwarzanych i zagospodarowanych przez mieszkańców, które nie są oddawane do gminnego systemu gospodarowania odpadami. Zgodnie z nowymi zasadami obliczenia poziomów recyklingu (rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021r.) dane te można uwzględnić w sprawozdaniu z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi co przyczyni się do zwiększenia poziomów recyklingu odpadów komunalnych, które musi osiągnąć gmina.

O wypełnienie informacji prosimy mieszańców, którzy korzystają ze zwolnienia z opłaty dla posiadaczy kompostowników przydomowych.

Do złożenia powyższej informacji zachęcamy również pozostałych właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady.

Informację o kompostowaniu bioodpadów należy:

  • odesłać lub dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy w Lubinie, Księcia Ludwika I 2, 59-300 Lubin
  • przesłać na e-mail: kancelaria@ug.lubin.pl do 27.10.2023r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 7 lub telefonicznie 76 84 03 126 lub za pośrednictwem e-maila: odpady@ug.lubin.pl.

Druk informacji można pobrać poniżej lub w Urzędzie Gminy w Lubinie.

Informacja o ilości zagospodarowanych bioodpadów