W związku z obowiązkiem informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi informujemy, że z Oceną obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Lubin za 2022 rok można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Lubinie przy ul. Księcia Ludwika I 3, w pok. nr 15.  Dokument przygotowany przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lubinie, nie może być opublikowany na stronie internetowej ze względu na niespełnianie wymogów dostępności cyfrowej.