Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania dla Powiatu Lubińskiego pozwolenia wodnoprawnego.